bankbog fundet ifm. ombygning af 1. sal

Håndværkerne er startet på at indrette 1. sal på Gården, tidligere kaldt Farbror Svends Gård.
Under arbejdet fandt håndværkerne denne bankbog fra Den Danske Landmandsbank. Den indeholder postering fra 27. oktober 1934 til 8. august 1938. Bogen vil blive overdraget Museet Farbror Svends Samling i Børkop.